Vitaş VidaVitaş VidaVitaş VidaVitaş VidaVitaş VidaVitaş VidaVitaş Vida
KALİTE KONTROL PROSÜDÜRÜ
1-AMAÇ
Üretim sürecinde kullanılacak tüm girdilerin giriş kontrolde uygunluğunun doğrulanması, proses kontrolde ve ürün sevkiyatı öncesinde son kontrollerinin yapılması ve sevkiyat esnasında müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması için sistem belirlemektir.

2-KAPSAM
Bu prosedür Vitaş Vida‘ da üretilen tüm ürünler ve üretim süreçleri için uygulanır.

3-SORUMLULUKLAR
Bu prosedürün uygulanmasından Entegre Yönetim ve Üretim Müdürü sorumludur.

4-UYGULAMALAR
4.1- GİRİŞ KALİTE KONTROL
4.1.1- Gelen hammadde veya fason işlem görmüş ürünler Depo Sorumlusu tarafından miktar kontrolü yapıldıktan sonra ilgili depolama alanına alınır.
4.1.2- Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu ürünün (FRM.07.05.01) Giriş Kontrol Planında belirtilen kriterlere göre kontrollerini yapar.
4.1.3- Kontrol sonuçları hammadde girişinde (FRM.07.05.07) Kontrol Raporunu Giriş Kontrol kutucuğunu işaretleyerek, fason işlem görmüş ürünlerin kontrol sonuçlarını da (FRM.07.05.02) Giriş Kontrol Raporu (Fason İşlem) formuna kaydedilir.
4.1.4- Kontrol edilen numuneler, ürünün Giriş Kontrol Planında belirtilen şartları sağlıyor ise ürün onaylanır ve tanımlı olan alanına konulur.Uygun olmayan ürünler için (PRS.08.02) Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü uygulanır.